© Ribelle Clinic

Viktig information inför din injektionsbehandling (med filler, rynkbehandling och PRP)

VIKTIGT INFORMATION FÖR DIG SOM SKA GENOMGÅ EN BEHANDLING

Inför att du ska genomgå en estetisk injektionsbehandling hos oss på Ribelle Clinic informeras du om följande:

Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.
Information om de behandlingar som erbjuds på Ribelle Clinic finns på hemsidan samt muntligen i samband med din konsultation.

Kostnader för den behandling som valts.
På konsultationen går vi igenom de behandlingar du önskar och skräddarsyr dina behandlingar enligt önskemål. Du får en behandlingsplan med budgetplan. 

Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.
Vi går alltid igenom dina behov och önskemål samt vad du potentiellt kan vänta dig för resultat av din behandling.

Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.
Ribelle Clinic har sin ansvars- och patientförsäkring via SEYF (Nordic Försäkringar).

Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.
Informationen får du på konsultationstillfället och varierar beroende på om det rör sig om olika fillerbehandlingar, rynkbehandling, trådlyft eller t ex PRP.

Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.
Du får alltid information av ansvarig behandlare hos Ribelle Clinic. Vem och hur du ska kontakta kliniken vid behov. 

De substanser och läkemedel som används.
All information får du i samband med din konsultation och behandling, men det finns också mycket information på vår hemsida samt MERIDIQ där du bokar din behandling.

Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
Alla risker och komplikationer får du information om på hemsidan, vid konsultationen och vid behandlingstillfället.

Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Ribelle Clinic tar ansvar för de behandlingar som utförs på kliniken. Personalen uppdaterar sig kontinuerligt med de senaste metoderna och jobbar med beprövade och säkra produkter. 

Att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret).
Ribelle Clinic är registrerad hos IVO.

  • Vi önskar dig en smidig behandling och ett fint resultat.

    Vänligen,
    Team på Ribelle Clinic