Svettningar

Här berättar vi hur Ribelle kan hjälpa er som upplever problem med svettningar. Behandling sker med botox av vår läkare Dr Iman

svettning

Alla människor svettas och de flesta besväras någon gång av att svettas för mycket. Det är helt normalt och kan bero på till exempel stress, värme eller infektion. Om man däremot svettas så mycket att man känner sig hämmad i sitt vardagliga liv kan man lida av besvärlig svettning, så kallad hyperhidros. Behandling kan då ske med injektioner av botox (botulinumtoxin).

Det finns flera orsaker till varför man svettas i stora mängder. Den vanligaste är att svettkörtlarna är överaktiva. Det kallas för primär hyperhidros. Oftast har man då en ökad fot- och handsvett, men man kan också ha problem med svettning i armhålor, ansikte eller ljumskar. Primär hyperhidros kan till viss del vara ärftlig. Mer än 30 % av de som lider av primär hyperhidros har någon nära släkting med samma typ av besvär.

Det finns ingen gräns mellan vad som är normal och besvärlig svettning utan det är upplevelsen som avgör. Upplever man att man svettas så mycket att privatlivet eller yrkeslivet påverkas negativt kan det betraktas som besvärlig svettning.

Nio av tio kan bli hjälpta av botoxinjektionerna, vilket innebär att det är en effektiv behandling för många. Vid hyperhidros är det numera allmänt vedertaget att botox kan lindra eller helt bota lokal besvärlig svettning. Oftast finns effekten kvar i mer än ett halvår och om behandlingen upprepas kan den hålla i sig ännu längre.

Botox injiceras i huden lokalt i området där svettningen förekommer och blockerar nervimpulsen till svettkörteln. Effekten varierar hos olika personer. Vid armsvett injiceras botox i armhålan på standardiserat sätt, vid handsvett sprutar man flertal små stick i handflatan och vid fotsvett ger vi motsvarande behandling i fotsulorna.

Biverkningarna är få, men i enstaka fall kan musklerna i området försvagas, framför allt musklerna i tumgreppet. Men det är besvär som går över, då behandling med botulinumtoxin inte är permanent.