Migrän/Spänningshuvudvärk

Här berättar vi hur Ribelle kan hjälpa er som har problem med migrän, spänningshuvudvärk. Behandling sker med botox av vår läkare Dr Iman

migran

Migrän och spänningshuvudvärk är ett alltför vanligt inslag i många människors liv – det drabbar humöret, energin, omgivningen och livskvalitet i stort. Om man lider av migrän och testat olika smärtlindringspreparat utan att uppleva tillfredsställande resultat kan man få behandling med botox. Uppskattningsvis får ca 70-80 % av alla migrän-/huvudvärkspatienter en god eller mycket god effekt på botoxbehandling, vilket är en fantastisk siffra.

Vi behandlar framförallt panna/mellan ögonbrynen/tinningar för att lindra ”pannbandsformad” huvudvärk men behandlar även i käkmuskler/bakhuvud/nacke/skuldror för att lindra mer omfattande spänningstillstånd.

Vid konsultationen får du veta mer om hur din huvudvärk kan lindras och vilka åtgärder som du bör ha genomgått innan du får genomgå en botoxbehandling.