Läs mer om de medicinska behandlngar mot tex, migrän & spänningshuvudvärk som Ribelle erbjuder

Botulinumtoxin typ A (botox) har använts inom den medicinska världen under många decennier. Man har under de senaste åren utökat användningsområdena, inte bara till att ge estetiskt tilltalande resultat, utan även till att inkludera andra symptom och besvär än de traditionella tillstånden som man använt botox till. Man har i USA, Asien och Europa behandlat miljontals personer med botox i medicinskt syfte och här nedan kan du läsa om de behandlingar som vi på Ribelle erbjuder. Om du är intresserad av en medicinsk injektionsbehandling är du välkommen på en läkarkonsultation.