Gummy smile

Här kan du läsa mer om behandlingen av gummy smile

gummysmile

Ett leende är bland det vackraste som finns! Personer som inte trivs med hur deras leende ser ut söker ofta hjälp hos sin tandläkare för att korrigera det de upplever är för mycket tandköttsvävnad eller att tänderna är för små/korta i förhållande till det tandkött som exponeras vid ett leende. Man brukar definiera gummy smile med ett visst antal millimetrar synligt tandkött, men det viktiga är hur en person uppfattar sitt leende. Det är få som känner till att man kan behandla detta och många lever med missnöjet över sina leenden i tron om att det inte finns något att göra åt saken.

Historiskt sett har man behandlat gummy smile (synligt tandkött vid leende) med en rad invasiva/kirurgiska metoder – som utsatt patienter för risker som är förknippade med kirurgi. Numera är förstahandsvalet injektionsbehandling med botox och/eller filler om man har vissa förutsättningar.

Om man ogillar att tandköttet exponeras mycket när man ler och detta beror på en överaktiv muskel som drar upp överläppen kan man med botox och i vissa fall även tillägg av filler ge ett väldigt snyggt resultat som gör att man inte behöver dra sig för att bjuda på ett vackert leende.