Belkyra

Här beskriver vi mer ingående om produkten Belkyra

Belkyra är syntetiskt framställd deoxicholsyra är den första fettcellsnedbrytande medicinen som FDA-godkänts för detta ändamål. Deoxicholsyra är normalt en kroppsegen molekyl som hjälper till vid nedbrytning och absorption av fett. Då Belkyra injiceras i fettet under hakan förstörs fettcellerna, vilket resulterar i en märkbar minskning av fettdepån och därmed minskar dubbelhakan. När fettcellerna förstörts kan de inte längre lagra eller ackumulera fett, vilket innebär att ytterligare behandlingar inte behövs när du väl uppnått önskad effekt. Dessutom får man en uppstramning av huden tack vare hudcellsaktivering och nybildning av kollagen!

Eftersom alla hakor är olika kan antalet behandlingar och mängden Belkyra som används vid varje behandling variera och detta får du veta mer om vid din konsultation. Det som är avgörande för hur många behandlingar du behöver i ditt unika fall är mängden och fördelningen av fett under hakan samt dina estetiska önskemål.